Benaudira hoortraining

Dat je geluiden goed kunt horen, wil nog niet zeggen dat je ze ook makkelijk verwerkt in de hersenen. Problemen met de verwerking in de hersenen betekent dat horen en luisteren veel inspanning kost.

Zo kan een goed horend kind bijvoorbeeld de omgevingsgeluiden in een klas (lage tonen) veel sterker horen dan de stem van de leerkracht (hoge tonen) en daardoor instructies missen.

Ook kunnen ze problemen hebben met spelling en taalverwerving omdat ze simpelweg de klanken van het te schrijven of te spreken woord niet goed kunnen onderscheiden. Zo kan er “deugt“ worden gezegd maar “jeugd“ worden gehoord. Iemand die taalklanken in het gehoor niet kan onderscheiden, heeft uiteraard ook moeite met het leren van de juiste spelling en uitspraak.

Een ander probleem is wisselende dominantie van het oor bij verschillende frequenties. Woorden of geluiden kunnen op die manier vertraagd of in de verkeerde volgorde worden gehoord. Omdat het verwerken van geluiden bij iemand met dit soort hoorproblemen onnodig veel inspanning vergt, brengt het vaak concentratieproblemen met zich mee.

Deze overbelasting compenseren sommigen door overdreven druk te zijn of zelfs door agressief gedrag. Soms ontwikkelt iemand ook fysieke symptomen zoals hoofdpijn. Onevenwichtigheid in een belangrijk zintuig als het gehoor heeft ook uitwerking op het verwerken van andere zintuiglijke indrukken. Zo wordt indirect ook het lezen en schrijven nadelig beïnvloed door een stoornis in de auditieve verwerking. Het gehele systeem van waarneming, verwerking en gebruik van zintuigen raakt namelijk uit evenwicht. Benaudira-hoortraining is bedoeld om de verwerking van geluid weer naar behoren te laten verlopen.

Behandelingswijze

Beschadiging aan het gehoor is meestal niet te herstellen, maar de verwerking van geluid in de hersenen kan getraind worden. Om in kaart te brengen of en wat er getraind moet worden, gebruik ik de methode van Benaudira hoortraining en neem ik een uitgebreide hoortest af. Hierbij wordt niet zozeer gelet op of geluiden worden waargenomen, maar of ze correct worden verwerkt.

Op basis van deze hoortest wordt een gepersonaliseerde cd gemaakt die het gehoor helpt trainen. Deze stimuleert de samenwerking van de hersenhelften bij de verwerking van geluid. Door een specifieke samenstelling van muziek, spraak en ander geluid train je ook die manieren van geluidsverwerking die zwak of onderontwikkeld zijn. Ook kun je op deze manier je gehoor trainen om minder last te hebben van oorsuizen of een piep in je oor.

De cd moet binnen een vastgestelde periode (afhankelijk van de klachten) dagelijks worden beluisterd, zodat de verwerking in de hersenen getraind kan worden.

Vaak toegepast bij:
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Slechthorendheid
 • Leer- of gedragsproblemen zoals:
  • Verwisselen of omdraaien van letters
  • Moeite met lezen en spelling
  • Woordblindheid
  • Dyslexie
  • Stotteren
  • Moeite met uitspraak van woorden
  • ADD/ADHD
  • Snel afgeleid
  • Moeite om in een groep een gesprek te volgen
  • Overgevoeligheid voor geluiden

* Als er iets mis is met de oren zelf, dan kan ik natuurlijk niet helpen. Voor gehoorproblemen kunt u terecht bij een KNO-arts. Ik behandel alleen niet-klinische klachten.