EMDR

EMDR Therapie staat voor Eye Movement Desensitisation & Reprocessing, en is een methode om vervelende of traumatische ervaringen te verwerken.

Akelige of traumatische herinneringen worden anders opgeslagen in ons geheugen dan gewone herinneringen. Elke herinnering is een interpretatie van wat je zintuigen waarnemen, bijvoorbeeld de geur, smaak, textuur en het beeld van een vers gebakken brood. Je hersenen geven deze waarneming een plaats in het geheugen. Het verschil is dat bij het vormen van een gewone herinnering de linker- en rechter hersenhelft samenwerken om tot verwerking te komen.

Bij een traumatische waarneming functioneren beide hersenhelften apart van elkaar omdat ze in een alarmfase verkeren. Daardoor wordt de waarneming ongefilterd en onbewerkt opgeslagen. Op een later moment kan een enkele waarneming zoals een beeld, geluid of geur direct leiden tot het herbeleven van een opgeslagen herinnering (gewoon of traumatisch). Als een onverwerkte herinnering weer wordt geactiveerd, dan zal direct de oorspronkelijke staat van alarm worden opgeroepen, zelfs wanneer het rationele deel van de hersenen echt wel weet dat de omstandigheden nu heel anders zijn dan tijdens de oorspronkelijke gebeurtenis.

Behandelwijze

De EMDR techniek is erop gericht traumatische herinneringen alsnog om te zetten in gewone herinneringen. Je wordt gevraagd de herinnering naar boven te halen, terwijl beide hersenhelften worden gestimuleerd door middel van aanrakingen, geluidsprikkels en snelle oogbewegingen links en rechts.

Door vragen focus je op het meest beangstigende moment van de herinnering, zodat deze ervaring verwerkt kan worden tot een gewone herinnering die geen klachten veroorzaakt. In bepaalde gevallen werken de effecten van de EMDR therapie na de behandeling nog een tijdje door. Er kunnen dan nog nieuwe beelden of herinneringen naar boven komen. Dat is heel gewoon en hoort bij het verwerkingsproces.

EMDR is een kortdurende therapievorm die sinds 1990 met succes wordt toegepast bij zowel kinderen als volwassenen. De ervaring leert dat het gewenste resultaat vaak in één of twee behandelingen al wordt bereikt.

Vaak toegepast bij:
EMDR Therapie