Leerproblemen en -stoornissen

Bij mensen met leerproblemen werkt het proces van informatie ontvangen, verwerken en opslaan niet optimaal. Omdat ze de informatie ‘onhandig’ opslaan, kunnen ze die niet meer of heel moeilijk terugvinden.

In het geval van leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, geldt dit leerprobleem voor een specifiek gebied (zoals taal of rekenen) en gaat het nooit ‘weg’. Wel kan door coaching een manier gevonden worden om met de leerbeperking om te gaan.

Voorbeelden van leerstoornissen zijn:

  • Leesstoornissen (dyslexie en hyperlexie – moeite met begrijpend lezen)
  • Spellingstoornissen (dysorthografie)
  • Taalstoornissen (dysfasie; stotteren)
  • Rekenstoornissen (dyscalculie)

Leerproblemen kunnen ook samenhangen met andere problemen zoals ADD, ADHD of autisme. Daarnaast kunnen de leerproblemen ook allerlei andere klachten met zich meebrengen, zoals:

  • Faalangst
  • Agressie
  • Depressie
  • Gedragsproblemen
  • Gebrek aan motivatie

Ik coach je om een eigen, unieke manier van informatieverwerking te vinden, die aansluit bij specifieke behoeften. Deze nieuwe strategie zorgt ervoor dat je meer informatie kunt ‘opslaan’ en dat je die kennis makkelijker kunt ophalen.

De therapieën die toegepast kunnen worden zijn: