Kinesiologie

Slechts een klein deel van wat we doen is bewust. Het grootste deel van onze handelingen (ongeveer 90%) wordt aangestuurd door ons onderbewustzijn. Die aansturing gebeurt op basis van overtuigingen die we uit ons verleden meenemen.

Soms werpt een ervaring uit je verleden een emotionele blokkade op. Die blokkade kan de oorzaak zijn van allerlei nare gewoonten, fysieke en/of psychische klachten. Het zorgt er namelijk voor dat je onderbewustzijn je tegenwerkt om bepaalde bewuste doelen te bereiken. Zo denkt iemand die wil stoppen met roken waarschijnlijk ‘bewust’ aan alle gezondheidsproblemen die de sigaret kan veroorzaken, maar kan roken in het onbewuste verankerd zijn met de de ervaring dat het lekker is, of past bij een stoer imago.

Neuro Emotionele Integratie (of NEI®) is erop gericht emotionele blokkades op te heffen die voor klachten zorgen. Het is een methode om grip te krijgen op je onderbewustzijn. De kracht van de NEI® methode is het directe contact met het onderbewuste; vaak is iemand zich totaal niet bewust van het achterliggende probleem doordat die zich alleen in het onbewuste manifesteert. Als je bewustzijn en je onderbewustzijn harmonisch hetzelfde doel nastreven is de kans veel groter dat het lukt.

NEI® therapie is voor iedereen en wordt meestal als prettig en niet-confronterend ervaren. Door de eenvoud en snelheid is de behandeling zeer geschikt voor het helpen van kinderen en baby’s.

Behandelingswijze

Allereerst wordt het probleem vastgesteld, waaraan gewerkt moet worden (de ‘ingang’). Bij een NEI® behandeling maak ik met behulp van een spiertest uit de kinesiologie direct contact met het onderbewuste en gebruik dat contact om momenten uit het verleden op te sporen die aan de basis van een niet verwerkte emotie staan.

Met behulp van EMDR wordt de gevonden emotie geïntegreerd in beide hersenhelften.

Soms zijn er nog meer emoties die bij dezelfde klacht horen; ook die worden opgespoord en opgelost.